išsiųsti

išsiųsti
išsių̃sti, išsiuñčia, ìšsiuntė tr. K, Š, Rtr, 1; H158, R, Sut, M, LL295 1. paliepti išeiti, kur nueiti: Išsių̃sti ką iš namų NdŽ. Išsių̃sti ką kelionėn NdŽ. Ìšsiuntė vakare auklelę įnešti iš kamaros pakulų kuodelį Všv. Ìšsiuntė pačią apsipirkti i negalia sulaukti Rdn. Ta [moteris] vaikus tus ìšsiuntė kitur palakstyti Trk. Karalius Zigmantas Augustas 1560 m. išsiuntė Jokūbą Laskauskį, Kališe gimusį, kad Žemaičių žemę kiaurai išmieruotum M.Valanč. Ragana išsiuntė savo dukterį pažiūrėti, kaip toji verps marškinėlius VoK132. Tą vaiką ìšsiuntė karvės pakelti Varn. Ir man[e] sūnus ìšsiuntė paklaust ponip, ar anduos savą dukterį až mane (ps.) Lz. Ir išsiuntė [faraonas] ir atvadindinojo visus burtininkus Egipto ir visus žynius BB1Moz41,8. O ans išsiuntė du iš mokytinių savo Ch1Mr14,13. | refl.: Jis žmogus išsisiuñčiamas (išvaromas, išprašomas): kai ateina, tai tris dienas išdienoja Dkš.specialiai kur paskirti: Rudenį mane išsiųs į zootechnikos mokyklą . Nu tad aš nognai įtikau gerai, ta muni anie norėjo išsių̃sti mokyties Sd. Klaipėdo[je] mokės ir ìšsiuntė į Vilnių dirbti Plng. Biedni žmonys jau mažiausius vaikus išsių̃sdavo žąsų ganyti KlvrŽ. Ìšsiuntė in vidaus daktarą Klt.LL20 ištremti, išvaryti: Išsių̃sti į katorgą NdŽ. Tai potam jį apsūdijo, kad išsiųst DS361(Viln). Gali kur išsių̃stie ažu kaltybę Dgp. Kodėl atejot manęsp, noris nopkenčiat manęs ir ižsiuntėt mane nuog savęs? Ch1Moz26,27. ^ Aš tave išsiųsiu, kur pipirai auga KrvP(Mrk). Aš tave išsiųsiu, kur velniai vaikus peri KrvP(Mrk). 2. per tarpininką, tam tikromis priemonėmis išleisti įteikti: Išsių̃sti paštu NdŽ. Laivais išsių̃sti NdŽ. Hidroelektrinės statybai išsiųstas bokštinis kranas ir transporterių siunta sp. Aš ìšsiunčiau (išleidau) gromatą J. Vaikams ìšsiunta laišką, o sulaukti [atsakymo] negalia Jdr. Tada buvo išsiųstos gromatos … kožnump žmoniump BBEst1,22. | refl. tr. Rtr, Ser: Neliesk mano laiško, aš pats išsisiųsiù Š.tam tikrą laiką siuntinėti: Kelis metus siuntinius ìšsiunčiau Jdr.
◊ iš pasáulio išsių̃sti nužudyti, nugalabyti: Ant galo randas tokie, kurie ir artimuosius savus ižg to pasáulio ižsiuñčia, idant jų turtą apvilst ir turėt galėtų DP126.
sprãgatį išsių̃sti nubausti: Kad in jūs Dievas išsių̃stų kokią sprãgatį Arm.
\ siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; parsiųsti; persiųsti; prasiųsti; prisiųsti; susiųsti; užsiųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • išsiųsti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda išsiųsti dokumentą į žiniatinklį. Norint išsiųsti reikia turėti ↑prieigos teisę prie svetainės, į kurią siunčiamas tinklalapis. atitikmenys: angl. check in; post; upload ryšiai: dar žiūrėk –… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išsiųsti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda išsiųsti laiškus elektroniniu paštu. Vykdoma, kai kompiuteris prijungtas prie tinklo. Parašyti ir siuntimui parengti laiškai persiunčiami į ↑laiškų išsiuntimo serverį, kuris tuos laiškus išsiunčia… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išsiųsti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda įteikti (nusiųsti) ↑žiniatinklio ↑formos duomenis juos apdorojančiai sistemai (programai). Veikia, jei užpildyti visi formos ↑privalomieji laukai. Jei į formą įrašoma ↑slaptoji informacija,… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išsiusti — išsiùsti intr. Rtr; Sut, M žr. pasiusti: 1. Sv, Slk Aniemet buvo lapių išsiùtusių Strn. Išsiùtęs vilkas skykt par tvorą i sudraskė bobą smertin Klt. Boba girta tai blogiau negu katė išsiutus Švnč. 2. Kai kokios [naminės degtinės] prigersi, tai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiųsti saitą — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda hipertekstinio dokumento pažymėtam ↑saitui išsiųsti ↑elektroniniu paštu. Atveriamas ↑numatytosios pašto programos laiško rašymo langas, kuriame į laiško tekstą jau būna įdėti abu saito komponentai… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išsiųsti laiškai — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Išsiųstų laiškų aplanko pavadinimas ↑elektroninio pašto programoje. atitikmenys: angl. send mail ryšiai: dar žiūrėk – elektroninio pašto programa dar žiūrėk – išsiųstų laiškų aplankas …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išsiųsti — išsių̃sti vksm. Ìšsiunčiau dùkrą į parduotùvę píeno parnèšti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sprendimas išsiųsti iš Lietuvos Respublikos — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka priimamas sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad užsieniečio buvimas ar gyvenimas Lietuvos Respublikoje yra neteisėtas, o kompetentingai institucijai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • check in — išsiųsti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda išsiųsti dokumentą į žiniatinklį. Norint išsiųsti reikia turėti ↑prieigos teisę prie svetainės, į kurią siunčiamas tinklalapis. atitikmenys: angl. check in; post; upload ryšiai: dar žiūrėk …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • post — išsiųsti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda išsiųsti dokumentą į žiniatinklį. Norint išsiųsti reikia turėti ↑prieigos teisę prie svetainės, į kurią siunčiamas tinklalapis. atitikmenys: angl. check in; post; upload ryšiai: dar žiūrėk …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”